Mazdaklub WEB   |    Mazdaklub FACEBOOK

Zjednodusenie dovozu aut!

Prišli ste na dobrú vec? Podeľte sa s vašou skúsenosťou s ostatnými...

Zjednodusenie dovozu aut!

Poslaťod dabel » Pia Okt 12, 2007 9:49 am

Konecne je to tu! Pri individualnom dovoze bude zrusena povinnost dolozit COC certifikat a prejst STK!

Dovoz zo zahraničia bude lacnejší
Od budúceho roka bude možno dovoz ojazdeného vozidla zo zahraničia podstatne jednoduchší a lacnejší ako doteraz. Európska únia nám totiž klepla po prstoch. Zložitosť byrokracie pri prihlasovaní individuálne dovezených vozidiel posúdila ako diskrimináciu.

Hoci sme podmienky dovozu zjednodušili už v roku 2004, zrušením reštrikčných poplatkov za schválenie technickej spôsobilosti od 10 000 do 50 000 korún, stále to nezodpovedalo predstavám o voľnom pohybe tovarov v členských štátoch únie.

Dostali sme výstrahu

„Formálne oznámenia o výhradách Európskej komisie z júla sme však neakceptovali, a tak prišla koncom augusta výstraha, že ak do dvoch mesiacov neuskutočníme kroky vedúce k náprave, hrozí Slovenskej republike podanie žaloby na Súdny dvor Európskych spoločenstiev," hovorí poslanec Peter Pelegrini (SmerSD), predkladateľ novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. „Ak novela prejde parlamentom, bude postup prihlasovania individuálne dovezeného automobilu zo zahraničia takmer identický, akoby ste si kupovali a prihlasovali nové alebo ojazdené auto priamo na Slovensku."

Dva hlavné dôvody

Ako uvádza dôvodová správa novely, podľa komisie postupovala Slovenská republika nad rámec svojich povinností, keď pri dovoze ojazdených áut zo zahraničia podmieňovala prihlásenie súladom s typovým schválením ES, zatiaľ čo podobné domáce vozidlá mohli byť do evidencie prihlásené, napríklad pri prehlasovanína nového majiteľa, i keď nespĺňali normy ustanovené pre dovezené vozidlá. Komisii sa tiež nepáčila povinnosť absolvovať pred schválením osobitnú technickú a emisnú kontrolu vozidla, a to aj v prípade, ak dovezené vozidlo prešlo kontrolami v štáte, kde bolo pôvodne prihlásené a malo platný protokol o „STK" a emisnej kontrole.

Koniec COC a STK

Jednoducho povedané, ak poslanci prijmú návrh zákona, nebudeme musieť pri dovoze predkladať certifikát konformity ani absolvovať s dovezeným autom estékáčku. Certifikát konformity budú úrady vyžadovať len v prípade, ak nebudú schopné zistiť potrebné údaje pre vyplnenie osvedčenia o evidencii. STK a stanicu emisnej kontroly navštívime len pre takzvanú administratívnu kontrolu, kde budú za minimálny poplatok vydané majiteľovi dovezeného vozidla slovenské doklady a nálepky o plnení noriem.
To by malo celý byrokratický postup nielen zjednodušiť, ale aj zlacniť. Poplatky za COC sa totiž pohybovali od 0 až do 6 000 korún a technická a emisná kontrola vás vyšla na ďalšie dve tisícky. K tomu musíme pripočítať náklady na odborné preklady dokumentov, ktoré neboli tiež lacnou záležitosťou.

Pribudne kontrola originality

Paradoxne od 1. januára zaplatíme počas prihlasovania poplatok od 1 500 do 2 800 korún za novú povinnú službu, takzvanú kontrolu originality. Teda overenie, či dovezené vozidlo nepochádza z trestnej činnosti. Hoci nie je takáto povinnosť v štátoch EÚ vôbec bežná, podľa Pelegriniho by sme nemali mať s týmto krokom problém ako s technickými kontrolami. „Kontrola originality bude totiž povinná aj pre domáce vozidlá. Vyžadovať ju budú dopravné úrady pri každej zmene majiteľa ojazdeného vozidla."
Naopak, pri individuálne dovezených vozidlách z tretích krajín sa na základe zákona o správnych poplatkoch zvyšuje poplatok za prihlásenie do evidencie na 10 000 korún, pričom sa budú požadovať testy v štátnych skúšobniach, ktorých cena sa môže pohybovať aj do výšky 50 000 Sk.

***

Čo sa zmení pri prihlásení

Ako bude vyzerať nový postup pri dovoze a prihlásení vozidla zo zahraničia

1. Ak si vyberiete konkrétne vozidlo, budete potrebovať v zahraničí získať doklad o vyradení vozidla z evidencie.
2. Ak si vozidlo dovážate sami, potrebujete prevoznú značku. Jej platnosť je zväčša dva týždne. Cena závisí od štátu, z ktorého vozidlo dovážate.
3. Ešte pred ďalším postupom na dopravnom úrade musí žiadateľ zaplatiť príspevok do recyklačného fondu formou poštovej poukážky, ktorú dostane na dopravnom úrade.
4. Požiadate príslušný obvodný úrad dopravy o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla. Žiadosť musí obsahovať Údaje o osobe ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis ak ide o právnickú osobu: názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky

Údaje o vozidle
a) značku vozidla
b) obchodný názov vozidla
c) typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu, typu)
d) druh vozidla
e) kategóriu vozidla
f) obchodné meno výrobcu vozidla
g) identifikačné číslo vozidla VIN

Prílohy k žiadosti
a) doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva
b) osvedčenie o evidencii
c) doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v členskom štáte; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii podľa druhého bodu
d) odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
e) platný protokol o technickej kontrole vozidla vydaný v členskom štáte, napríklad osvedčenie
f) platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla vydaný v členskom štáte, napríklad osvedčenie o emisnej kontrole, len v prípade, ak záznam o emisnej kontrole už nie je súčasťou dokladu o vykonaní technickej kontroly
g) potvrdenie o zaplatení príspevku do recyklačného fondu za dovezené vozidlo
5. Obvodný úrad dopravy vyzve žiadateľa na doplnenie konkrétnych chýbajúcich technických údajov, ak osvedčenie o evidencii vydané v členskom štáte neobsahuje všetky technické údaje potrebné na vystavenie osvedčenia o evidencii v Slovenskej republike a obvodný úrad dopravy nevie tieto údaje získať napríklad z evidencie vozidiel. Chýbajúce technické údaje môžu byť doplnené predložením napríklad originálu alebo kópie osvedčenia o zhode vozidla COC, ak taký doklad bol vydaný, alebo dokladov získaných od výrobcu alebo zástupcu výrobcu, alebo dokladov získaných od evidenčného orgánu iného členského štátu, kde bolo vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel.
6. Ak sú podmienky splnené, obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES a vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES, v ktorom okrem základných údajov o vozidle uvedie aj dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), evidenčné číslo vozidla z iného štátu a evidenčné číslo osvedčenia o evidencii.
7. Obvodný úrad dopravy vystaví a vydá osvedčenie o evidencii.
8. Následne si majiteľ vozidla vyberie poisťovňu, ktorá ho zmluvne poistí a ktorá mu vydá potvrdenie o poistení.
9. Majiteľ vozidla navštívy stanicu technickej a emisnej kontroly, ktorá uskutoční len takzvanú administratívnu kontrolu, teda vydanie slovenských dokladov a nálepiek o plnení technickej a emisnej kontroly.
10. Žiadateľ navštívi dopravný inšpektorát (DI), kde predloží rozhodnutie a OEV z dopravného úradu, na dobúdací doklad, potvrdenie o zmluvnom poistení vozidla a svoje identifikačné doklady. Inšpektorát zoberie vozidlo do evidencie a za príslušný správny poplatok pridelí evidenčné čísla.
11. Pri novom vozidle (mladšie ako 6 mesiacov od prvej registrácie s max. 6 000 najazdenými kilometrami) je majiteľ povinný podať do siedmich dní daňové priznanie na príslušnom daňovom úrade a v tej istej lehote zaplatiť DPH vo výške 19 percent.

***

Čo zaplatíte pri individuálnom dovoze
DPH pri ojazdenom vozidle (platíte v cene ) 16 až 25 %
DPH pri novom vozidle (platíte v krajine dovozu - SR ) 19 %
Clo pri európskom dovoze 0
Clo pri mimo európskom dovoze 10 %
Prevozná značka 100-150 eur (4 000-6 000 Sk)
Kontrola originality 1 500-2 800 Sk
uznanie typového schválenia, vydanie osvedčenia o evidencii (OEV)
- ak je žiadateľ držiteľom vozidla (v zahraničí) viac ako 1 rok 1 000 Sk
- ostatní 2 000 Sk
Administratívna technická a emisná kontrola 270 Sk
Poplatok do recyklačného fondu 2 000 Sk
Vzatie do evidencie a vydanie evidenčných čísiel 2 000 Sk
dochodcovsko-kolotocarsko-taxikarsko-cigansky nemecky vyrobok + japonska polo-elektricka
Obrázok užívateľa
dabel
VIP 2009
 
Príspevky: 7458
Registrovaný: Sob Feb 02, 2002 1:06 pm
Bydlisko: Doma

Poslaťod Michal 4WS » Pia Okt 12, 2007 10:10 am

Hurááááááááááááááááááá :jupi

Ešte dotaz: Nebude tedaproblém doviezť aj auto napr r. v. 1990?
Každý správny gazda má auto MAZDA! Ak si dobrý gazda, nechýba Ti Mazda!
Mazda 626 GD 2,0i 16V DOHC FE3N Engine 109 kw/148 hp 183Nm / 4000rpm Mgr. !!!
Obrázok užívateľa
Michal 4WS
VIP 2006
 
Príspevky: 3268
Registrovaný: Štv Jún 16, 2005 8:41 am
Bydlisko: Banská Bystrica

Poslaťod dabel » Pia Okt 12, 2007 10:11 am

Pokial dobre chapem, tak by nemal byt problem doviezt cokolvek na znackach a s platnou STK :jupi
dochodcovsko-kolotocarsko-taxikarsko-cigansky nemecky vyrobok + japonska polo-elektricka
Obrázok užívateľa
dabel
VIP 2009
 
Príspevky: 7458
Registrovaný: Sob Feb 02, 2002 1:06 pm
Bydlisko: Doma

Poslaťod Michal 4WS » Pia Okt 12, 2007 10:12 am

Aha. A tá DPH-čka sa platí aj pri dovoze krajín z EU?
Každý správny gazda má auto MAZDA! Ak si dobrý gazda, nechýba Ti Mazda!
Mazda 626 GD 2,0i 16V DOHC FE3N Engine 109 kw/148 hp 183Nm / 4000rpm Mgr. !!!
Obrázok užívateľa
Michal 4WS
VIP 2006
 
Príspevky: 3268
Registrovaný: Štv Jún 16, 2005 8:41 am
Bydlisko: Banská Bystrica

Poslaťod dabel » Pia Okt 12, 2007 10:17 am

dochodcovsko-kolotocarsko-taxikarsko-cigansky nemecky vyrobok + japonska polo-elektricka
Obrázok užívateľa
dabel
VIP 2009
 
Príspevky: 7458
Registrovaný: Sob Feb 02, 2002 1:06 pm
Bydlisko: Doma

Poslaťod dabel » Pia Okt 12, 2007 10:18 am

DPH sa vztahuje len na nove auta, kedy auto vonku kupis bez DPH a platis DPH tu. Jazdene auta (> 3 mesiace alebo 6000km) nic s DPH nemusia robit - tak to plati aj teraz!
dochodcovsko-kolotocarsko-taxikarsko-cigansky nemecky vyrobok + japonska polo-elektricka
Obrázok užívateľa
dabel
VIP 2009
 
Príspevky: 7458
Registrovaný: Sob Feb 02, 2002 1:06 pm
Bydlisko: Doma

Poslaťod Michal 4WS » Pia Okt 12, 2007 10:18 am

OK, díííííík!
Každý správny gazda má auto MAZDA! Ak si dobrý gazda, nechýba Ti Mazda!
Mazda 626 GD 2,0i 16V DOHC FE3N Engine 109 kw/148 hp 183Nm / 4000rpm Mgr. !!!
Obrázok užívateľa
Michal 4WS
VIP 2006
 
Príspevky: 3268
Registrovaný: Štv Jún 16, 2005 8:41 am
Bydlisko: Banská Bystrica

Poslaťod Bootleg » Pia Okt 12, 2007 10:35 am

Inak zacinaju pindat, ze tu bude vrakovisko zo Slovenska, ale napr. z mojho pohladu...

Od 1993 tuzim po nejakom aute, dajme tomu Saab 9000 CD Aero. A konecne si ho mozem doviest za slusny peniaz. A nedoveziem si sunku, pretoze som do toho auta zblazneny, doveziem si nieco v super stave a takisto sa o to budem aj starat a udrziavat. Preto si nemyslim, ze by sa zo Slovenska malo stat vrakovisko, naopak, podla mna su taketo jazdenky v ovela lepsom stave ako Octavie 1. generacie, ktore teraz jazdia po cestach, nehovorim o feldach, starych seatoch a podobne..

Bol to len priklad. :) Prinajlepsom sa zo SK moze stat krajina veteranistov. :o)
Bootleg
NadMazďák
 
Príspevky: 8488
Registrovaný: Uto Mar 18, 2008 8:07 pm

Poslaťod dabel » Pia Okt 12, 2007 10:52 am

Myslim, ze Slovensko uz vrakoviskom Europy je - staci sa pozriet, kolko tu este beha Skodnych 105/120, Favoritov, Zigulakov a podobnych...
dochodcovsko-kolotocarsko-taxikarsko-cigansky nemecky vyrobok + japonska polo-elektricka
Obrázok užívateľa
dabel
VIP 2009
 
Príspevky: 7458
Registrovaný: Sob Feb 02, 2002 1:06 pm
Bydlisko: Doma

Poslaťod TomAnt » Pia Okt 12, 2007 10:57 am

Co ja viem, uz ich moc ani nevidavam. OK, uz tolko nejazdim na sluzobky, takze sa pohybujem vacsinou len tu... Ale aj tak.

Idem kuknut po com idu Aston Martiny :ho:
Obrázok užívateľa
TomAnt
Administrator VIP2012
 
Príspevky: 17882
Registrovaný: Sob Feb 02, 2002 1:06 pm
Bydlisko: Bratislava
Znalosť automobilov: 4. Viem ako funguje motor, viem aké sú základné a dôležité časti auta a ako principiálne fungujú.

Poslaťod majki » Pia Okt 12, 2007 11:22 am

Plati to aj pre CZ? :lupa
Fabbrica Italiana Automobili Torino
Obrázok užívateľa
majki
Administrator VIP 2009
Administrator VIP 2009
 
Príspevky: 11830
Registrovaný: Str Apr 28, 2004 9:28 pm
Bydlisko: metropolitan
Znalosť automobilov: 6. Bežne si robím drobné opravy a úpravy na aute, automechanika potrebujem výnimočne.

Poslaťod dabel » Pia Okt 12, 2007 11:46 am

Majki, u vas uz daaaaaavno!
dochodcovsko-kolotocarsko-taxikarsko-cigansky nemecky vyrobok + japonska polo-elektricka
Obrázok užívateľa
dabel
VIP 2009
 
Príspevky: 7458
Registrovaný: Sob Feb 02, 2002 1:06 pm
Bydlisko: Doma

Poslaťod Gib » Pia Okt 12, 2007 12:00 pm

No zbohom, to uz aj ti Cesi nas predbehli?
Mazda 6 2.0i F/L 108kW Mio C520 iGO8
I don't wanna change the world, I don't want the world to change me!
Obrázok užívateľa
Gib
Top Mazďák
Top Mazďák
 
Príspevky: 2110
Registrovaný: Ned Aug 06, 2006 9:40 pm
Bydlisko: Rodná hruda

Poslaťod majki » Pia Okt 12, 2007 12:48 pm

dabel píše:Majki, u vas uz daaaaaavno!

To akoze fakt? Koxooooo, som zas zaspal :bee
Fabbrica Italiana Automobili Torino
Obrázok užívateľa
majki
Administrator VIP 2009
Administrator VIP 2009
 
Príspevky: 11830
Registrovaný: Str Apr 28, 2004 9:28 pm
Bydlisko: metropolitan
Znalosť automobilov: 6. Bežne si robím drobné opravy a úpravy na aute, automechanika potrebujem výnimočne.

Poslaťod PePa » Pia Okt 12, 2007 3:55 pm

Steve píše:Inak zacinaju pindat, ze tu bude vrakovisko zo Slovenska, ale napr. z mojho pohladu...

Od 1993 tuzim po nejakom aute, dajme tomu Saab 9000 CD Aero. A konecne si ho mozem doviest za slusny peniaz. A nedoveziem si sunku, pretoze som do toho auta zblazneny, doveziem si nieco v super stave a takisto sa o to budem aj starat a udrziavat. Preto si nemyslim, ze by sa zo Slovenska malo stat vrakovisko, naopak, podla mna su taketo jazdenky v ovela lepsom stave ako Octavie 1. generacie, ktore teraz jazdia po cestach, nehovorim o feldach, starych seatoch a podobne..

Bol to len priklad. :) Prinajlepsom sa zo SK moze stat krajina veteranistov. :o)

Kamos mal Saaba 9000 a auto viac stalo ako jazdilo. Stale mal nieco pokazene :ko
Mazde zdar, Xedosu zvlášť !!!
Obrázok užívateľa
PePa
VIP 2013
 
Príspevky: 2614
Registrovaný: Štv Jún 01, 2006 2:52 am
Bydlisko: Bratislava, Wien

Ďalší

Späť na Tipy a triky...

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron